Pluck & Squeeze Band

Band Twmpath o Gaerdydd, Cymru.

      


English
Hafan Cysylltu Amdana Ni Alawon Fideo Ffotograffau Cysylltiadau
Cymraeg

 

"Croeso i chi gyd".

Band o Gaerdydd, sy`n cynnal Twmpathau Dawns i ni.

Rydym yn chwarae cerddoriaeth dawnsio gwerin ar gyfer pob math o achlysur:

priodasau, partion, dathliadau, achlysuron arbennig a digwyddiadau ysgolion.

Mae`r Band yn cynnwys offerynnwyr sy`n chwarae yr acordion, ffidil, bas, a gitar.

Hefyd ma na alwr sy`n egluro`r dawnsfeydd i`r gynilleudfa.

Bydd yna amrywiaeth o wahanol gerddoriaeth ar gyfer dawnsfeydd-jigiau, tangos, wolsis, cerddoriaeth dawnsfeydd Americanaidd, ac yn naturiol dawnsfeydd gwerin traddodiadol Cymreig.

Daw`r cerddoriaeth o Gymru, ac hefyd o Iwerddon, yr Alban, Lloegr, a`r Unol Daleithe.

 

Am rhagor o fanylion:

Ebost: pluckandsqueeze@hotmail.com

Neu Ffoniwch: 029 2061 8516

Hefyd ar:

 

Fideo Newydd

Gigs Diweddar:

 

 Twmpath Siginstone
Gorffennaf 2017

Twmpath am Raleigh International
Ebrill 2017, Clwb Cyn-Filwyr, Penarth.

   Twmpath am Cymdeithas Alzheimer
Mawrth 2017, Clwb Earl Haig, Caerdydd.
Cliciwch am lluniau.

 

Cliciwch am lluniau.

 

Cliciwch am lluniau.

 

Gigs Cofiadwy - Cliiwch ar y lluniau
Peterstone (Priodas) Castell Sain Dunwyd Gavin a Stacey

 

Click for Saint Donat's Castle wedding photos

 

The band playing for Gwen's birthday barndance in Gavin & Stacey.

 

Hafan      Cysylltu      Amdana Ni      Alawon      Fideo      Ffotograffau      Cysylltiadau

 

   

 

Pluck Puppets, marionnettes.